To content

Algemene voorwaarden

Een K-doos kan niet omgeruild worden tegen geld.

Bij een aankoop waarbij het product een mindere waarde heeft dan de K-doos is de handelaar niet verplicht het teveel betaalde bedrag, in eender welke vorm hoe dan ook, te retourneren.
Een handelaar/partner kan bepaalde producten van zijn gamma niet toegankelijk maken, zoals sigaretten en/of sterke dranken, voor aankoop via een K-doos. De partner/handelaar is wel verplicht dit duidelijk zichtbaar te maken in zijn zaak.

BETALINGEN

Bestellingen zowel voor consumenten als voor bedrijven dienen vooraf betaald te worden per kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express) of debetkaart (aangesloten banken) of via bankoverschrijving. Een bestelling wordt geleverd na ontvangst van de betaling.

Onze facturen zijn ten allen tijde contant betaalbaar.

PRIJZEN

De Heuvel uitgeverij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren.
De Heuvel uitgeverij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele(druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden. Een K-doos kan verschillende prijzen hebben.

VERZENDINGEN

Voor de verzending van een K-doos in België komt dit op 5 euro (Bpack 24H Mini). Enkel K-doos afhalen bij een afhaalpunt is gratis.

Een bestelling tijdens werkdagen, vóór 10 uur bestelt, en betaalt per kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express) of debetkaart (aangesloten banken), wordt binnen 5 werkdagen geleverd (niet-gegarandeerd). Bij betaling per overschrijving, wordt de bestelling geleverd na ontvangst van de betaling.

Een gegarandeerde levering, binnen 2 werkdagen, kan indien men opteert voor een expresslevering. De verzendkost wordt dan 8 euro inclusief 21% BTW. Deze optie is alleen mogelijk tijdens werkdagen, vóór 10 uur en betaalt via kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express) of debetkaart (aangesloten banken). Bij deze levering is het belangrijk dat er iemand aanwezig is op het leveringsadres, aangezien de levering per koerier gebeurt.

Tijdens het weekend of op feestdagen worden geen leveringen gedaan.

VERLENINGSVOORWAARDEN

Het kan gebeuren dat een K-doos niet gebruikt werd vóór de vervaldatum.
Elke K-doos kan worden verlengd. Een K-doos kan niet terugbetaald worden.

  1. Een K-doos verlengen kan tot 6 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum mits het betalen van een administratieve kost van 6 euro.
  2. Een verlenging betekent dat een nieuwe K-doos zal worden opgestuurd.
  3. Als een nieuwe K-doos duurder is dan de in te ruilen K-doos, dan wordt dit prijsverschil aangerekend. Indien een nieuwe K-doos goedkoper is dan de in te ruilen K-doos, dan wordt het prijsverschil niet vergoed.
  4. Als een K-doos al meer dan 6 maanden vervallen is, kan deze niet meer verlengt worden. Dat betekent ook dat de verlengprocedure binnen de 6 maanden na de vervaldatum voltooid moet zijn: d.w.z. dat we de betaling en de oude K-doos moeten ontvangen hebben.
  5. De verlengingprocedure is pas voltooid eenmaal we de oude K-doos ontvangen hebben. Dan sturen we een nieuwe K-doos op of kan deze afgehaald worden bij een deelnemende handelaar van K-doos. Wij raden ten stelligste aan om dit aangetekend te verzenden of persoonlijk te brengen naar De Heuvel uitgeverij, Akkerstraat 51, 2370 Arendonk.

Bij vragen of voor bijkomende assistentie, contacteer onze supportafdeling via info@k-doos.be.

CONSUMENTENRECHTEN

Een consument is gerechtigd een aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 7 werkdagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks bij een partner van K-doos. Indien men van dit recht gebruik wenst te maken, moet De Heuvel uitgeverij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. De K-doos moet onmiddellijk, in de staat waarin deze ontvangen werd, op eigen kosten en risico, geretourneerd worden. Na ontvangst betaalt De Heuvel uitgeverij de geretourneerde K-doos terug. De Heuvel uitgeverij behoudt zich het recht voor om een geretourneerde k-doos te weigeren of (voor een gedeelte) niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd. Deze bepaling is niet van toepassing op zakelijke klanten.

KLACHTEN

Indien een aankoop/verblijf niet beantwoordt aan de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben, dien je dat zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan moet je uiterlijk binnen 10 dagen volgend op de aankoop/reservering bij De Heuvel uitgeverij per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Indien er ter plaatse geen melding werd gemaakt van de klacht en indien De Heuvel uitgeverij geen klacht ontvangen heeft binnen de bovenvermelde termijn, wordt elke reservering geacht overeen te stemmen met de bepalingen.

VRIJWARING

De koper en/of begunstigde van de K-doos kan De Heuvel uitgeverij niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van het arrangement. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fouten. De Heuvel uitgeverij staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigden zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek opzichtens de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing.

De Heuvel uitgeverij verbindt zich tot een goede uitvoering van de aankoop of arrangement. De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de K-doos.

De Heuvel uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij deze schade werd veroorzaakt door grove schuld of opzet van De Heuvel uitgeverij. De Heuvel uitgeverij neemt voldoende voorzorgen opdat de beschikbare data voor de aanbiedingen overeenstemmen met de werkelijkheid. Uitzonderlijk is het echter mogelijk dat een aanbieding voor een bepaalde datum niet langer beschikbaar is. In dit geval zal De Heuvel uitgeverij zo spoedig mogelijk informeren en heeft men de mogelijkheid een boeking zonder kosten te annuleren. In geen geval kan De Heuvel uitgeverij aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een aanbieding op een bepaalde datum. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van acties/arrangementen/boekingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met De Heuvel uitgeverij, is De Heuvel uitgeverij niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Heuvel uitgeverij.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Heuvel uitgeverij. Bij een aankoop/boeking aanvaard men de toepasselijkheid, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van deze algemene voorwaarden. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Juridische problemen betreffende deze overeenkomst zullen enkel door de Rechtbank van Turnhout behandeld worden.